Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

27 czerwca 2023

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

Transakcje internetowe

Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

 

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure :

Pojedyncza transakcja internetowa          100 PLN

Suma transakcji internetowych                  400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych    5

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów