Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Klienci biznesowi - Kredyty

Regulamin kredytowania klientów instytucjonalnych znajduje się w Strefie Klienta/Regulaminy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

 

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej

 • kwota kredytu uzależniona od wpływów na rachunek bieżący (również w innym banku)

 • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania

 • brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej

 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

 • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością

 • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych

 • długi okres kredytowania do 15 lat

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

Kredytowa linia hipoteczna

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie:

 • maszyn, urządzeń, środków transportu

 • nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości

 • udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

 

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

 • niski wkład własny

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat

 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

Kredyt szybka inwestycja

Kredyt Szybka inwestycja to najszybszy sposób na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z:

 • zakupem środków transportu
 • zakupem maszyn i urządzeń
 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakupem nieruchomości
 • refinansowanie nakładów na wyżej wymienione cele, poniesionych w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego
 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
 • wykupem środków trwałych z leasingu

Wybierając Kredyt Szybka Inwestycja zyskujesz:

 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 1 000 000 zł
 • kredyt nawet do 90% wartości inwestycji
 • długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
Kredyt szybka inwestycja
Skip to content