Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Gospodarstwa rolne - Kredyty

Kredyt obrotowy

 • na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • nie wymagamy dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
 • do 300.000zł bez rzeczowych zabezpieczeń
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • korzystne oprocentowanie dzięki minimalnej marży banku
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
Kredyt obrotowy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym
 • kwota kredytu uzależniona od wpływów na rachunek bieżący (również w innym banku)
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym
 • odsetki od kredytu naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, płatne miesięcznie
 • stałe wpływy na rachunek obniżają koszty kredytu

Agro kredyt w rachunku bieżącym

 • najszybszy i najprostszy sposób finansowania wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • długi okres kredytowania do 3 lat
 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i marży banku w stosunku rocznym
 • odsetki od kredytu naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, płatne miesięcznie
 • stałe wpływy na rachunek obniżają koszty kredytu
Agro kredyt w rachunku bieżącym

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna
 • długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie – okres kredytowania do 15 lat
 • może być przeznaczony na sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą
 • kwota kredytu indywidualnie dostosowana do potrzeb gospodarstwa rolnego, uzależniona od wartości nieruchomości oraz zdolności kredytowej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i marży banku w stosunku rocznym

Kredyt inwestycyjny ”PROW 2014-2020”

 • przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji
 • długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • raty kapitału kredytu płatne miesięcznie lub kwartalnie
 • odsetki płatne miesięcznie
 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR  i marży banku w stosunku rocznym
Kredyt inwestycyjny

Kredyt agro inwestycja

Kredyt agro inwestycja
 • szybki i prosty sposób na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
 • zwiększenie możliwości rozwoju gospodarstwa
 • okres kredytowania do 15 lat
 • karencja w spłacie kredytu do 2 lat
 • spłata kapitału kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • odsetki płatne miesięcznie
 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i marży banku w stosunku rocznym

Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych
 • przeznaczony na współfinansowanie zakupu gruntów rolnych, w tym:
  1. gruntów przeznaczonych do użytku rolniczego
  2. gruntów nabywanych od Skarbu Państwa (np. od ARR)
  3. gruntów leśnych lub terenów zabudowanych (o ile są one częścią składową zakupywanych gruntów przeznaczonych do użytku rolniczego)
 • długi okres kredytowania nawet do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • spłata kapitału kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych
 • odsetki płatne miesięcznie
 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i marży banku w stosunku rocznym
Skip to content