Blokowanie kart

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty, dokonasz natychmiastowego jej zablokowania w każdej placówce Banku BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych lub telefonicznie pod numerami:

 

 

Telefon jest czynny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Podczas przyjmowania blokady, pracownik Banku zweryfikuje Twoją tożsamość oraz dane dotyczące blokowanej karty.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Od momentu dokonania blokady, Bank ponosi pełną odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika karty, lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

 

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów