Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 04.03.2015 roku o obniżeniu stóp procentowych o 0,50% Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dniem 11.03.2015 roku, w oparciu o :
- § 43 ust. 1 "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych /KZP/SKO" i § 3 umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych;
- § 21 ust. 1 "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych", § 4 umowy rachunku bieżącego / pomocniczego dla przedsiębiorców i § 3 umowy rachunku bieżącego / pomocniczego dla rolników;
obniżył oprocentowanie produktów depozytowych wymienionych poniżej:
OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie depozytów dla producentów rolnych od dnia 18.05.2015r.

Depozyty złotowe:

Lp. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Oprocentowanie

1.

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

0,00%

2.

Rachunek pomocniczy

0,00%

Konto oszczędnościowe "Dla Ciebie" PLN

wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (miesięczna kapitalizacja odsetek):

1.

Do 1.000,00 zł.

0,00%

2.

Pow. 1.000,00 zł. do kwoty 5.000,00 zł.

0,25%

3.

Pow. 5.000,00 zł. do kwoty 20.000,00 zł.

0,35%

4.

Pow. 20.000,00 zł. do kwoty 50.000,00 zł.

0,75%

5.

Pow. 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

1,25%

6.

Pow. kwoty 100.000,00 zł.

1,25%

Pierwsza wypłata środków z rachunku oszczędnościowego "Dla Ciebie" w miesiącu zwolniona jest z prowizji od wypłat. Od kolejnej wypłaty środków z rachunku w miesiącu Bank pobiera prowizję od wypłat w wysokości 0,25%.

 Z dniem 18.05.2015r Zarząd Banku wycofuje z oferty lokatę terminową Spółdzielczą w PLN i Inter-LOKATĘ.
Z dn.18.05.2015r wprowadza Lokatę terminową oszczędnościową Doskonałą w PLN

 

Lokata terminowa oszczędnościowa Doskonała w PLN

wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym - odnawialna

Wysokość zadeklarowanych środków oprocentowanie lokaty 3 mies. oprocentowanie lokaty 6 mies. oprocentowanie lokaty 12 mies.

od 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł.

0,30%

0,60%

0,80%

pow. 10.000,00 zł. do 50.000,00 zł.

0,60%

0,80%

0,95%

pow. 50.000,00 zł.

0,80%

0,95%

1,10%

 

Dnia 18.05.2015r wprowadza lokatę terminową oszczędnościową E-Doskonałą w PLN

wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym - odnawialna

Okres zadeklarowania Oprocentowanie

1 miesiąc

0,25%

3 miesiące

0,45%

6 miesięcy

0,75%

9 miesięcy

0,95%

12 miesięcy

1,10%

 

Sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

UNION INVESTMENT

Depozyty walutowe:

Rachunki dewizowe a'vista : Oprocentowanie

USD

0,00%

EUR

0,00%

GBP

0,00%

Konto oszczędnościowe "Dla Ciebie" USD, EUR, GBP

wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (miesięczna kapitalizacja odsetek):

Wysokość salda rachunku USD EUR GBP

do 100,00

0,00%

0,00%

0,00%

pow. 100,00 do 1.000,00

0,01%

0,01%

0,01%

pow. 1.000,00 do 10.000,00

0,01%

0,01%

0,01%

pow.10.000,00

0,05%

0,05%

0,05%

Pierwsza wypłata środków z rachunku oszczędnościowego "Dla Ciebie" w miesiącu zwolniona jest z prowizji od wypłat.

Od kolejnej wypłaty środków z rachunku w miesiącu Bank pobiera prowizję w wysokości:

USD

10,00 zł

EUR

10,00 zł

GBP

10,00 zł

Lokaty terminowe

wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym - odnawialne:

Lp. okres zadeklarowania USD EUR GBP

1.

1 mies.

0,01%

0,01%

-

2.

3 mies.

0,05%

0,05%

0,05%

3.

6 mies.

0,10%

0,10%

0,10%

4.

12 mies.

0,15%

0,15%

0,15%

5.

24 mies.

0,20%

0,20%

-

 

Lokaty terminowe w USD

wg stałej stopy procentowej w stosunku rocznym - nieodnawialne:

Lp. okres zadeklarowania Oprocentowanie

1.

3 mies.

0,01%

2.

6 mies.

0,01%

3.

12 mies.

0,01%

- minimalny wkład 1.000,00 USD

- po okresie zadeklarowania lokaty wkład przechodzi na rachunek walutowy A'vista oprocentowany 0,00%.

Pozostałe warunki jak w przepisach ogólnie obowiązujących.

 

 


Informacja