Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

01 czerwca 2023

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Od 01 lipca 2023 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany w Regulaminie polegają na:

  • zmianie zapisu, iż kod e-PIN zawiera 6 znaków,

  • dodaniu zapisu o możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia 3DS dla pojedynczej transakcji internetowej lub określonej liczby następujących po sobie takich transakcji internetowych, a także dla określonej wysokości transakcji. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji, dla których można wyłączyć silne uwierzytelnianie, znajdą Państwo na stronie www.bszambrow.pl,

  • dodaniu zapisu o dyspozycjach w trybie natychmiastowym,

  • dodaniu zapisów o wpłatach gotówki w bankomatach,

  • dodaniu zapisów o unikalności wiadomości tekstowej SMS uwierzytelnienia 3DS dla każdej transakcji internetowej,

  • zwiększeniu maksymalnej kwoty wypłaty gotówki przy usłudze cash back do 1 000 zł,

  • dodaniu zapisu o wykorzystaniu danych biometrycznych jako elementu silnego uwierzytelnienia,

  • dodaniu sposobów powiadamiania o zmianach Regulaminu i Taryfy opłat.

Jednolity tekst Regulaminu z uwzględnieniem opisanych zmian jest dostępny na stronie internetowej [REGULAMIN] Banku oraz w placówkach Banku.

Informację o zmianach przekazujemy stosownie do postanowień §115 Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jeśli nie złożą Państwo wypowiedzenia umowy rachunku w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Pracownikami Banku.

Z wyrazami szacunku

                                                                                           Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów