Zarząd

Prezes Zarządu - Zenona Zalewska

Wiceprezes Zarządu - Adam Zbigniew Kowalewski

Członek Zarządu - Elżbieta Oleksiak

 

Rada Nadzorcza

Mioduszewska Halina – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leśniewski Krzysztof – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piszczatowski Feliks – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kołakowski Kazimierz – Członek Rady Nadzorczej

Leszczyńska Elżbieta – Członek Rady Nadzorczej

Łapiński Waldemar Roch – Członek Rady Nadzorczej

Murawski Jacek Norbert – Członek Rady Nadzorczej

Przeździecki Karol – Członek Rady Nadzorczej

Zajkowski Zbigniew Stefan – Członek Rady Nadzorczej

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku :

Zenona Zalewska - Prezes Banku

Adam Zbigniew Kowalewski- Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Oleksiak - Członek Zarządu

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów