Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

29 lipca 2022

Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Podpisany przez wszystkich Kredytobiorców wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można złożyć osobiście w placówkach Banku.

 

Poniżej podajemy kontakt do naszych placówek:

 

Centrala Banku Spółdzielczego w Zambrowie tel. 862710746 lub 862710753 lub 862710750

Oddział Banku Spółdzielczego w Rutkach tel. 862701009 lub 797700792

Oddział Banku Spółdzielczego w Kobylinie Borzymy tel. 862743052

Oddział Banku Spółdzielczego w Zawadach tel. 857140354 lub 857140049

Oddział Banku Spółdzielczego w Kołakach Kościelnych tel. 862703480 lub 862703915

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów