Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

12 grudnia 2019

Projekt "Witraż"

Informacje dotyczące projektu Witraż

Od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT dokonujemy wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego

( mikrorachunek podatkowy )

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Mikrorachunek podatkowy

Przekazujemy aktualne informacje dotyczące  projektu Ustawy o zmianie  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego projekt „Witraż”. Projekt ma usprawnić rozliczenia komórek rachunkowości w urzędach skarbowych. Odpowiednie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Obecnie prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowych zostaną zamknięte do 31 grudnia 2019 r.

W miejsce zamkniętych rachunków bankowych urzędów skarbowych powstanie wspólny rachunek bankowy. Na nim będą gromadzone wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Do wspólnego rachunku zostaną utworzone:

  • indywidualne rachunki podatkowe (mikrorachunki), na które podatnicy i płatnicy zapłacą podatki i należności niepodatkowe, związane PIT, CIT i VAT oraz,

  • mikrorachunki dla urzędów skarbowych, do obsługi m.in. wpłat pozostałych podatków i należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:

  • osoby fizycznej będzie PESEL podatnika,

  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,

  • dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.

Numer mikrorachunku będzie zgodny ze standardem NRB.Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego zostanie wskazana w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obwieszczenie MF w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych wskaże numery mikrorachunków urzędów skarbowych.Informacja o numerze indywidualnego rachunku podatkowego będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Będzie ją można uzyskać w urzędzie skarbowym, z zachowaniem dla osoby fizycznej ochrony danych osobowych zgodnie z art. 87 rozporządzenia RODO.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zmian w naszych systemach.Na bieżąco przekażemy informacje o pracach związanych z wprowadzaniem zmian wynikających z Ustawy.

 

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów