Konto Standard

 

Konto Standard łączy zalety obsługi rachunku bankowego przez Internet z tradycyjną obsługą w placówkach Banku, dzięki czemu daje Ci swobodę decyzji dotyczących użytkowania konta.

Wybierając Konto Standard za 8 zł zyskujesz:

 

 • prowadzenie rachunku ROR

 • prowadzenie rachunku oszczędnościowego

 • nowoczesną bankowość internetową

 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową

 • wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową

 • prowadzenie rachunku walutowego

 

Pozostałe atuty Konta Standard to:

 

 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku, kredytu gotówkowego czy kredytów hipotecznych

 • swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

 

Konto Elektron

 

Konto Elektron skierowane jest do osób, które cenią wygodę obsługi rachunku bankowego przez Internet.

Pozwala swobodnie korzystać z nowoczesnego systemu bankowości internetowej.

Wybierając Konto Elektron za 0
* zł zyskujesz:

 

 • prowadzenie rachunku ROR

 • prowadzenie rachunku oszczędnościowego

 • nowoczesną bankowość internetową

 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową

 • wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową

 • prowadzenie rachunku walutowego

 

Pozostałe atuty Konta Elektron to:

 

 • obsługa karty debetowej płatne 0** zł miesięcznie

 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku, kredytu gotówkowego czy kredytów hipotecznych

 • swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

 

* Opłata za prowadzenie Konta Elektron wynosi 5 zł, jeżeli wpływy z wpłat gotówkowych do kasy oraz przelewów zewnętrznych w ciągu miesiąca kalendarzowego nie przekroczą kwoty 1.000,00 zł.

 

**Opłata za Obsługę karty debetowej wynosi 6 zł, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostanie wykonanych minimum 5 transakcji kartą.

 

Konto Senior

 

Konto Senior skierowane jest dla Klientów posiadających świadczenie emerytalne,

stałe świadczenie przedemerytalne, lub stałe zasiłki chorobowe, którzy ukończyli 55 wiek życia

 

Wybierając Konto Senior za 5 zł zyskujesz:

 

 • prowadzenie rachunku ROR

 • prowadzenie rachunku oszczędnościowego

 • nowoczesną bankowość internetową

 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową

 • wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową

 • prowadzenie rachunku walutowego

 

Pozostałe atuty Konta Senior to:

 

 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku, kredytu gotówkowego czy kredytów hipotecznych

 • swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny,

zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej,

dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów,

którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

 

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku

 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR), w tym realizacji zlecenia stałego

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP

 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

 

 

TalentKonto

 

TalentKonto to unikalny na rynku zestaw produktów i usług skierowany do dzieci i młodzieży do lat 18. Przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów, uczy zarządzania własnymi oszczędnościami. Zawiera rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, a młodzieży powyżej 13 roku życia umożliwia korzystanie z nowoczesnej bankowości internetowej oraz karty debetowej z funkcjonalnością zbliżeniową.

Wybierając talentKonto za 0zł
* zyskujesz:

 

 • prowadzenie rachunku ROR,

oraz, dla młodzieży powyżej 13 roku życia:

 • nowoczesną bankowość internetową,

 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową,

 • wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową,

 • wypłaty z bezpłatnych bankomatów Grupy BPS

* jeżeli rodzic lub opiekun prawny dziecka posiada w Banku dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; w innym przypadku opłata wynosi 5 zł.

 

Rachunek Walutowy

 

Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie dla Klientów pracujących za granicą, zarabiających w walucie wymienialnej lub często podróżujących poza granice kraju. Umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń w walucie. Zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo operacji na koncie.

Wybierając Rachunek walutowy zyskujesz:

 • możliwość przeprowadzania rozliczeń w walucie,

 • bezpieczeństwo deponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do nich,

 • szeroki wybór walut: USD, EUR, GBP.

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów