Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

 

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej

 • kwota kredytu uzależniona od wpływów na rachunek bieżący (również w innym banku)

 • wygodę w dysponowaniu kredytem - automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania

 • brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej

 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

 

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

 • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością

 • wysoką kwotę kredytu do 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia

 • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych

 • długi okres kredytowania do 15 lat

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

 

Pożyczka

Pożyczka jest przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wybierając Pożyczkę zyskujesz:

 • okres kredytowania nawet do 5 lat

 • kwotę pożyczki do 250 000 zł

 • atrakcyjne oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej stanowiące sumę stawki WIBOR i niskiej marży banku w stosunku rocznym

 • nie jest wymagane przedstawienie prognozy finansowej na okres spłaty

 

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie:

 • maszyn, urządzeń, środków transportu

 • nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości

 • udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

 

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

 • niski wkład własny

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat

 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

 

Kredyt Szybka Inwestycja

Kredyt Szybka inwestycja to najszybszy sposób na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z:

 • zakupem środków transportu

 • zakupem maszyn i urządzeń

 • zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

 • zakupem nieruchomości

 • refinansowanie nakładów na wyżej wymienione cele, poniesionych w okresie do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego

 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku

 • wykupem środków trwałych z leasingu

 

Wybierając Kredyt Szybka Inwestycja zyskujesz:

 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 750 000 zł

 • kredyt nawet do 90% wartości inwestycji

 • długi okres kredytowania nawet do 10 lat

 • okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy

 • minimum formalności związanych z udzieleniem kredytu – brak prognoz finansowych i biznesplanu

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów