Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 04.03.2015 roku o obniżeniu stóp procentowych o 0,50% Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dniem 11.03.2015 roku, w oparciu o :
- § 43 ust. 1 "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych /KZP/SKO" i § 3 umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych;
- § 21 ust. 1 "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych", § 4 umowy rachunku bieżącego / pomocniczego dla przedsiębiorców i § 3 umowy rachunku bieżącego / pomocniczego dla rolników;
obniżył oprocentowanie produktów depozytowych wymienionych poniżej:
OPROCENTOWANIE
Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych od dnia 18.05.2015r.

Depozyty złotowe:

Lp. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Oprocentowanie

1.

Rachunek bieżący podmiotów instytucjonalnych

0,00%

2.

Rachunek bieżący podmiotów instytucjonalnych Elektron

0,00%

3.

Rachunek bieżący podmiotów niefinansowych

0,00%

4.

Rachunek pomocniczy

0,00%

Z dniem 18.05.2015r Zarząd Banku wycofuje z oferty lokaty terminowe w PLN.
Dnia 18.05.wprowadza Lokatę terminową BIZNES w PLN

Lokaty terminowe BIZNES w PLN

wg stałej i zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym - odnawialne

Lp. okres zadeklarowania oprocentowanie zmienne

1.

1 mies.

0,25%

2.

2 mies.

0,40%

3.

3 mies.

0,60%

4.

6 mies.

0,90%

5.

12 mies.

1,05%

Sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Union Investment

Depozyty walutowe:

RACHUNEK BIEŻĄCY EUR

0,05%